Vizni režim za hrvatske državljane

Grafički pregled viznog režima za građane RH:

Tamnoplava - države za koje državljani Republike Hrvatske ne moraju posjedovati vizu za ulazak i boravak

Siva - države za koje moraju posjedovati vizu izdanu od nadležnog diplomatskog predstavništva

Svjetloplava - viza se može dobiti i na granici

Zelena - nije potrebna putovnica, već je dovoljna hrvatska osobna iskaznica (članice EU, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Lihtenštajn, Makedonija, San Marino, Srbija i Vatikan)

izvor grafike: hr.wikipedia.org / copyright: creativecommons 3.0